• samen spelen
  • bij de sloot
  • de fancy fair
  • optische illusies
  • project afval scheiden
  • naar de sloot!
  • schoolfoto

samen spelen

bij de sloot

de fancy fair

optische illusies

project afval scheiden

naar de sloot!

schoolfoto

SCHOOLADVIESCOMMISSIE

De Schooladviescommissie (SAC) bestaat uit drie ouders. De ouders in deze commissie richten zich specifiek op de kwaliteit van het onderwijs en de levensbeschouwelijke identiteit van de school. De SAC is een belangrijke gesprekspartner (denktank) van de directie.
De zittingstermijn van de SAC leden is vier jaar.
Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in de SAC:
- Anne Jansen
- Erik Lankman
- Alex de Lange

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     sdewolff@ludgerussskoalle.nl