• samen spelen
  • bij de sloot
  • de fancy fair
  • optische illusies
  • project afval scheiden
  • naar de sloot!
  • schoolfoto

samen spelen

bij de sloot

de fancy fair

optische illusies

project afval scheiden

naar de sloot!

schoolfoto

OUDERVERENIGING

De Oudervereniging (of Ouderraad) bestaat uit zes ouders van de leerlingen. De zittingstermijn van de OV-leden is drie jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing.
De taak van de OV is het organiseren en ondersteunen van de extra activiteiten die de kinderen ten goede komen, zoals Carnaval, schoolreisjes, het Sinterklaas- en Kerstfeest. Uiteraard ondersteunen zij het team met adviezen.
Op dit moment hebben de volgende ouders zitting in de Oudervereniging:
- Miranda Ras (voorzitter)
- Jantine de Kroon (penningmeester)
- Romko Daane 
- Froukje Menger
- Gea Nagelhout
- Ale Geert de Vries (secretaris)
- Irma Heins
- Grytsje Homma

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     sdewolff@ludgerussskoalle.nl