• bij de sloot
  • de fancy fair
  • optische illusies
  • project afval scheiden
  • naar de sloot!
  • schoolfoto

bij de sloot

de fancy fair

optische illusies

project afval scheiden

naar de sloot!

schoolfoto

WELKOM OP DE PAGINA VAN GROEP 3/4/5

Op excursie naar het Scheepvaartmuseum in Sneek
Op vrijdag 12 oktober zijn de kinderen van groep 3/4/5 naar het Scheepvaartmuseum in Sneek geweest. Dit bezoek stond geheel in het teken van het Kinderboekenweek thema "Vriendschap". We hebben veel geleerd over Vikingen, hoe ze vroeger leefden, wat ze aten en hoe ze deden (ja we hebben zelfs gevochten als echte vikingen). Een zeer geslaagde excursie.


Kinderboekenweek: een gastles van juf Yvenka
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we verschillende activiteiten. Één hiervan was een gastles van juf Yvenka, leesconsulent van de BIbliotheek Mar en Fean. Zij kwam ons vertellen over haar parkiet "Johannes" en hoe hij met al zijn fantastische vriendjes in de voliere vloog. Over hoe Johannes deze vrienden eerst maar "raar" vond... Kinderen uit de klas mochten nu zelf hun eigen vriend ontwerpen. Dit leverde ook "rare" creaties op ;).
  


Thema Vriendschap: Wat is voor jou vriendschap?
We werken de eerste periode van het jaar aan groepsvorming. We noemen dit de Gouden Weken. Ons bijpassende thema Vriendschap geeft de mogelijkheden om uit te beelden wat voor ons vriendschap is. Samen lachen, een arm om je schouder, elkaar geheimen vertellen. Een mooie samenwerkopdracht!


Naar de bibliotheek
Een goed begin van het jaar: nieuwe boeken uitzoeken!
Voor de nieuwste, leukste en vetste boeken gaan wij altijd naar de bibliotheek. Het zelf uitzoeken van boeken stimuleert de kinderen om boeken te lezen. Ongeveer om de 6 weken gaan wij naar de bibliotheek.

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     sdewolff@ludgerussskoalle.nl