• aswoensdag
  • samen vieren, kerst in Talmahiem
  • kerst
  • muziek
  • Wandeling door Balk
  • excursie schaapskudde
  • een boswandeling
  • Samenwerken
  • Vieren:Sint Lucia
  • Schoolschaatsen
  • Schoolfoto

aswoensdag

samen vieren, kerst in Talmahiem

kerst

muziek

Wandeling door Balk

excursie schaapskudde

een boswandeling

Samenwerken

Vieren:Sint Lucia

Schoolschaatsen

Schoolfoto

Welkom op de Ludgerusschool

Beste ouders, verzorgers en alle andere lezers,

Welkom op de website van de Sint Ludgerusschool.

Onze school wil een plek zijn, waar kinderen en ouders een open cultuur aantreffen, waarin ieder kind telt, waarin we oog hebben voor elkaar en bereid zijn voor de medemens iets extra's te doen, waar ruimte is voor vergeving, waarin kwaliteit, spiritualiteit, gemeenschapszin en het zoeken naar samenhang voelbaar zijn.

"De Sint Ludgerusschool" wil een dienende gemeenschap zijn, waar we onze ogen niet sluiten voor de ander, voor de noden dichtbij en in de wereld. We willen een vierende gemeenschap zijn waar we het mysterie van het leven willen vieren (ook bij verdriet, ziekte en afscheid). We willen een lerende gemeenschap zijn, waar we ons ook steeds willen laten inspireren door de verhalen uit de Bijbel. 

Vieringen, rituelen en symbolen zijn van oudsher wezenlijke onderdelen van onze katholieke cultuur. Ook in de school.

Ieder mens heeft drie belangrijke basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (prof. Luc Stevens). We willen hier constant aan blijven werken bij ieder kind / mens.
Binnen de school willen we altijd blijven werken aan een juiste balans tussen ontwikkelings- en opbrengst gericht werken.

Bovenstaande moet er toe leiden dat onze kinderen, leerkrachten en ook ouders zelfbewust, zelfverantwoordelijk, ontdekkend, ondernemend, onderzoekend en betrokken zijn.
Belangrijke kernbegrippen zijn voor ons vertrouwen, relatie, openheid, warmte, positief zijn, hoopvol, toekomstgericht, vergevingsgezind, respectvol en genietend. 

DE SINT LUDGERUSSCHOOL .......  LEREN, ONTDEKKEN EN VERWONDEREN!


Snel kijken wat er in de groepen gebeurt? Klik dan via deze link meteen naar de groepen:
Groep 1/2/3
Groep 4/5
Groep 6/7/8

 

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     sdewolff@ludgerussskoalle.nl