• Schoolschaatsen
  • groep 1/2/3 bij de lammetjes
  • groep 4/5 himmeldei
  • Schoolvoetbal
  • kuikentjes uitzwaaien

Schoolschaatsen

groep 1/2/3 bij de lammetjes

groep 4/5 himmeldei

Schoolvoetbal

kuikentjes uitzwaaien

Welkom op de Ludgerusschool

Beste ouders, verzorgers en alle andere lezers,

Welkom op de website van de Sint Ludgerusschool.

De Sint Ludgerusschool is de katholieke basischool van Balk. Wij zijn een katholieke school, waar je mag geloven met je hart en handen. 

We willen als basisschool een dienende gemeenschap zijn, waar we onze ogen niet sluiten voor de ander, voor de noden dichtbij en in de wereld. 
We willen een vierende gemeenschap zijn waar we het mysterie van het leven willen vieren (ook bij verdriet, ziekte en afscheid). 
We willen een lerende gemeenschap zijn, waar we ons ook steeds willen laten inspireren door de verhalen uit de Bijbel. 
Alle kinderen zijn in principe van harte welkom  bij ons op school. Vieringen, rituelen en symbolen zijn van oudsher wezenlijke onderdelen van onze katholieke cultuur. Ook in de school.

Kinderen bewegen en ontdekken!
Wij helpen ze op hun ontdekkingsreis, laten ze hun talenten ontwikkelen en de sprong naar volwassenheid maken.
Samen met de ouders en verzorgers willen we de kinderen laten groeien en bloeien in een school waar ze zich thuis kunnen voelen: elkaar kennen en zich geborgen voelen.

 

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     sdewolff@ludgerussskoalle.nl