• Kamp
  • Schoolfoto
  • Schoolschaatsen
  • groep 1/2/3 bij de lammetjes
  • groep 4/5 himmeldei
  • Schoolvoetbal

Kamp

Schoolfoto

Schoolschaatsen

groep 1/2/3 bij de lammetjes

groep 4/5 himmeldei

Schoolvoetbal

Welkom op de Ludgerusschool

Beste ouders, verzorgers en alle andere lezers,

Welkom op de website van de Sint Ludgerusschool.

Onze school wil een plek zijn, waar kinderen en ouders een open cultuur aantreffen, waarin ieder kind telt, waarin we oog hebben voor elkaar en bereid zijn voor de medemens iets extra's te doen, waar ruimte is voor vergeving, waarin kwaliteit, spiritualiteit, gemeenschapszin en het zoeken naar samenhang voelbaar zijn.

"De Sint Ludgerusschool" wil een dienende gemeenschap zijn, waar we onze ogen niet sluiten voor de ander, voor de noden dichtbij en in de wereld. We willen een vierende gemeenschap zijn waar we het mysterie van het leven willen vieren (ook bij verdriet, ziekte en afscheid). We willen een lerende gemeenschap zijn, waar we ons ook steeds willen laten inspireren door de verhalen uit de Bijbel. 

Vieringen, rituelen en symbolen zijn van oudsher wezenlijke onderdelen van onze katholieke cultuur. Ook in de school.

Ieder mens heeft drie belangrijke basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (prof. Luc Stevens). We willen hier constant aan blijven werken bij ieder kind / mens.
Binnen de school willen we altijd blijven werken aan een juiste balans tussen ontwikkelings- en opbrengst gericht werken.

Bovenstaande moet er toe leiden dat onze kinderen, leerkrachten en ook ouders zelfbewust, zelfverantwoordelijk, ontdekkend, ondernemend, onderzoekend en betrokken zijn.
Belangrijke kernbegrippen zijn voor ons vertrouwen, relatie, openheid, warmte, positief zijn, hoopvol, toekomstgericht, vergevingsgezind, respectvol en genietend. 

DE SINT LUDGERUSSCHOOL .......  LEREN, ONTDEKKEN EN VERWONDEREN!


 

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     sdewolff@ludgerussskoalle.nl